Příprava dětí společně s některým z rodičů či jiným dospělým začíná vždy po Velikonocích a je řádně ohlášena v ohláškách v kostele. K přípravě je možno přijmout pouze děti navštěvují vyučování náboženství v naší farnosti a jsou minimálně ve třetí třídě ZŠ.

Categories: svatosti