Setkání brněnské skupinky M. I.

Zveme všechny členy brněnské skupinky Rytířstva Neposkvrněné (M. I.) a také všechny zájemce, které se bude konat 13.3.2019. Začínáme mší svatou v 15.30 hod. Následuje pobožnost na svatých schodech v Loretě. Nakonec se sejdeme ve scholovně. Setkání vede o. Zbigniew Byczkowski OFMConv. Všichni jsou srdečně zváni.

Text novény před Slavností Neposkvrněného Početí Panny Marie

Novéna se modlí po devět po sobě následujících dní (29.11. – 7.12). Úvodní píseň: Modlitba na každý den novény K. Neposkvrněná Panno, Matko a Patronko naše, pohleď laskavě na nás, kteří celým srdcem dnes obnovujeme vůli sloužit Bohu i bližním v Kristově Církvi. Přicházíme k Tobě, naší nejlepší Matce a pokorně prosíme o přímluvu, aby všechny naše modlitby Read more…

Mše svatá k úctě Božího Milosrdenství

Mimořádně třetí úterý v měsíciÚterý 20.11.2018 15:30 PROGRAM 14:30 – Modlitba svatého růžence15:00 – Zpívaná modlitba Korunky Božího Milosrdenství15:30 – Mše svatá celebrovaná otcem Pavlem Habrovcem17:00 – Setkání ctitelů Božího Milosrdenství, do jejichž společenství jste všichni zváni Po mši svaté modlitba litanií před obrazem Milosrdného Ježíše a uctění ostatků svaté sestry Faustyny Kowalské. Read more…