Křest dětí

Uděluje se ve vlastní farnosti. Ta je dána místem trvalého bydliště či prokazatelnou pravidelnou účastí na bohoslužbách. Ke křtu v jiné farnosti je třeba mít písemný souhlas vlastního duchovního správce.
Křtí se dle dohody.Před křtem se požaduje příprava rodičů. Křest a přípravu je nutno vždy dohodnout předem alespoň telefonicky či osobně na faře. K zápisu do matriky je zapotřebí rodný list dítěte, oddací list rodičů, a pokud je jeden z rodičů nepokřtěný či nekatolík, žádá se jeho písemné prohlášení, že se křtem dítěte souhlasí a nebude bránit jeho náboženské výchově.
Kmotrem může být pouze pokřtěný katolík (pokud možno i biřmovaný), praktikující svou víru. Ostatní informace se poskytují během přípravy.

Categories: svatosti