Křest dospělých

Katechumenát (příprava žadatelů o křest) začíná vždy se začátkem nového školního roku a trvá zhruba jeden a půl roku (do dalších Velikonoc). Jednotlivá setkání bývají během školního roku na faře jednou za týden či za čtrnáct dní. Katechumenát není omezen pouze na vlastní farníky. K přípravě je nutno se přihlásit na faře či v kostele nejlépe během měsíce září.

Categories: svatosti