Filmové představení o svatém Františkovi z Assisi

Dne 7. března 2011 v 18 hodin proběhlo v Kině Scala v Brně promítání dokumentárního filmu „Blázen z La Verny“ režiséra Otokara Maria Schmidta. Tento film nám přibližuje život sv. Františka z Assisi ve scénách ze současného světa, přes které prochází postava Světce. Hlavní roli ztvárnil kvardián minoritského kláštera v Brně bratr Bohdan Heczko. Premiéra filmu proběhla na Read more…

Slavnost Zvěstování Páně – pouť k naší Paní do loretánské chýše

„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ Jako oáza v poušti postní doby možná na věřícího působí svátek Zvěstování Páně. V našem kostele jsme slavili zejména v naší Loretě. Po dopolední mši svaté jsme se odebrali do loretánského domečku, abychom se společně pomodlili modlitbu růžence. Odpolední slavnostní mši v našem kostele Read more…

Stručné dějiny řádu

  Malé společenství bratří, které se vytvořilo kolem sv. Františka, dostalo v roce 1209 ústní potvrzení papeže Inocence III., a se zápalem začalo hlásat Evangelium. Nejprve v nížině Spoleto a pak na různých místech Itálie, což byl důvod přílivu nových povolání z různých vrstev společenství. Bratři obývající periferie měst ve dne hlásali Boží Slovo a v noci se Read more…

Z historie minoriského kláštera sv. Janů v Brně

Do českých zemí byli minorité uvedeni již před rokem 1230. Do doby prvního rozmachu řádu patří i založení brněnského kláštera. Příchod minoritského řádu do Brna hrál důležitou roli v procesu konstituování Brna jako středověkého města, jenž vrcholil ve 30. letech 13. století přeměnou předměstských vsí a dalšího rozptýleného osídlení v kompaktní hrazený městský organismus. Dějiny počátku Read more…

Minoritské společenství rodin

Již od roku 1995 se v naší farnosti pravidelně setkáváme ve společenství rodin, které založil otec Kryštof Skibiński. V jeho práci pokračovali otcové Miroslav Paluch, Řehoř Piško, Lešek Mazurovski a nyní i otec Sebastian. Každou neděli oslavujeme společně mši svatou v 10:30, po které se setkáváme ve farní kavárně. Taktéž mnozí z nás navštěvují páteční adorace po mši svaté v 17:00, Read more…

Ukazatelé nového života

1. JEŽÍŠ KRISTUS je mým Světlem a Životem a také jedinou cestou k Otci; přijal jsem Ho jako svého Pána a Spasitele; odevzdal jsem Mu svůj život, aby ho řídil. 2. NEPOSKVRNĚNÁ je pro mě nejdokonalejším vzorem Nového člověka zcela oddaného v Duchu Svatém Kristu, Jeho slovu a dílu; proto se jí dávám, rozjímám s ní v růženci tajemství spásy a následuji ji. Read more…

Charisma hnutí Světlo-Život: 3. Diakonie

Diakonie Výsledkem základní formace členů Hnutí je vědomí zodpovědnosti za církev a svět. Ta se projevuje v přijímání služby ve Hnutí a v místních společenství. Z  odpovědnosti za osud národa vyrostla Kruciáta osvobození člověka. Osoby, které přijímají službu v Hnutí vytvoří Diakonii Hnutí Světlo-Život. Podle oblasti působení rozlišujeme diakonie na: centrální, filiální, diecézní, vikariátní a farní. Bohatství služeb v Hnutí vyžaduje, aby Read more…