Slavnost sv. Františka z Assisi

Srdečně Vás všechny zveme na Slavnost sv. Františka z Assisi Program: 3.10.2017  – Vigilie 18.00 – Pobožnost TRANZITUS doprovází Svatomichalská gregoriánská schola 4.10.2017 – Slavnost svatého Františka 10.00 – mše svatá 15.30 – Slavnostní mše svatá hlavní celebrant P. Jan Bejček, OSB doprovází Schola Brněnské Mládeže

Únorové setkání 2014

Únorové setkání V rámci únorového setkání jsme s bratrem Bohdanem probírali téma: Růst člověka v utrpení. Klíčem k pochopení utrpení je Ježíš ukřižovaný, který vstupuje do lidského utrpení a proměňuje ho. Při pohledu na Ježíšův kříž si totiž uvědomujeme velikost Boží lásky k člověku, která v oběti kříže nedává prostor pro pochybnost, že jsme milováni. Někdy jsme v pokušení Read more…

Prosincové setkání skupinky Rytířstva Neposkvrněné

Prosincové setkání skupinky Rytířstva Neposkvrněné V tomto měsíci jsme společné setkání pojali poněkud netradičním způsobem. Naši rytíři byli pozváni na řadu mariánských akcí našeho minoritského kostela. Především pravidelně vedli modlitbu růžence ve dnech, kdy jsme si připomínali Mariánské svátky. Tento měsíc to byly hned tři významné svátky. 9.12. jsme slavili  Neposkvrněné početí Panny Read more…

Listopadové setkání

Listopadové setkání Ve středu 13. listopadu 2013 se sešla místní skupinka MI. Její členové vzali na sebe službu vedení růžence před bohoslužbou a během bohoslužby se aktivně zapojili při procesí do svaté chýše, když slavnostně nesli sochu Matky Boží za zpěvu litanií loretánských. Po bohoslužbě následovalo setkání skupinky, v rámci kterého si členové vyslechli přednášku Read more…

Říjnové setkání

Říjnové setkání Proběhlo ve středu 16. října 2013, právě v den 96. výročí založení Rytířstva Neposkvrněné svatým Maxmiliánem Maria Kolbem v Římě. Tento den jsme proto zasvětili duchovnímu odkazu tohoto světce a Mariánského díla, které za sebou zanechal. Začali jsme modlitbou korunky k Božímu milosrdenství, po kterém členové MI vedli růženec s biblickými dovětky. Otec Sebastian Kopeć nám Read more…

Setkání M. I. – září 2013

Ve středu 11. září 2013 se po prázdninové odmlce sešla brněnská skupinka Rytířstva Neposkvrněné ke společnému setkání. Bylo velmi příjemné, že se objevily nové tváře, které tak rozšířily řady rytířů a rytířek z Brna a okolí. Na dnešní setkání si připravil bratr Bohdan Heczko OFMConv přednášku zaměřenou na cíl Rytířstva Neposkvrněné. Přednáška vycházela z referátu otce Read more…