Pozvánka na 15. FSM

Ve dnech 1. až 5. července se na Cvilíně u Krnova uskuteční 15. Františkánské setkání mládeže. Tentokrát je tématem setkání „Budete mými svědky“. V programu: – svědectví – koncert skupiny Fioretti – večer smíření, – možnost celodenní adorace, – rozhovory ve skupinkách, – přednášky na téma jak být svědky, – společná modlitba . . Read more…

Večer milosrdenství

Sobota 30.4.2011 v 19.00 hodin Program: Chvály zpěvem Zamyšlení nad Božím milosrdenstvím Ponoření se do Božího milosrdenství před vystavenou Nejsvětější svátostí Nabídka přímluvné modlitby, rozhovorů, osobního žehnání a svátosti smíření Průvod a svátostné požehnání