Generální kanonická vizitace našeho kláštera

V 10. kapitole řehole sv. Františka čteme: „Bratři, kteří jsou ministry a služebníky ostatních bratří, ať navštěvují své bratry a napomínají je a pokorně a s láskou ať je napravují. Ať jim nepřikazují nic, co je proti jejich svědomí a naší řeholi. Bratři pak, kteří jsou podřízení, ať pamatují [na to], že se kvůli Bohu vzdali vlastní vůle. Proto jim Read more…

Modlitba za uzdravení vzpomínek

Ve dnech 11. – 13.11. naši farnost již potřetí navštívili otec Laurence Brassil a Pauline Edwards, kteří slouží lidem přímluvnou modlitbou za uzdravení vzpomínek. V naši farnosti se v neděli 13.11. po dětské mši svaté krátce modlili nad lidmi, kteří měli zájem o osobní modlitbu. Otec Laurence a Pauline se před 18 lety potkali na anglickém poutním místě Read more…

Rytíři Panny Marie Neposkvrněné putovali do Křtin

Rytíři Panny Marie Neposkvrněné putovali do Křtin Od ústředního kříže v horní části hřbitova se nesou modlitby bolestného růžence za duše v očistci, desátky jsou prokládány vroucími osobitými dušičkovými přímluvami, na dohled je bazilika Jména Panny Marie ve Křtinách. Po modlitbách zazní písně Matičko Kristova a latinská Salve Regina za doprovodu kytary představeného kláštera Read more…

Časné sliby bratra Františka Juchelky

Dne 5. října 2011 se v minoritském kostele sv. Janů v Brně konal obřad časných řeholních slibů. K rozhodnutí složit sliby došel po ročním novicjátu náš spolubratr František Juchelka. Podpořit bratra Františka v tomto kroku přijeli mnozí spolubratři nejen z české provicie minoritů, ale i bratři ze Slovenska a Polska. Bratr František složil své sliby do rukou otce provinciála Read more…

Žehnání aktovek

Již tradičně se o první zářijové neděli v našem kostele žehnají školní pomůcky. Většina dětí z farnosti si přinesla své aktovky. Otec Sebastian připravil pro mši doprovodné kázaní pro malé i velké o daru moudrosti, o který máme prosit Ducha svatého. Na závěr mše svaté proběhlo samotné žehnání aktovek a zvláštní modlitba za děti, učitele a rodiče. Nechť Read more…

Pouť na Vranov u Brna

V neděli 4.9.2011 se odvážní minoritští farníci vydali na pouť – směr Vranov. Sraz byl u kostela sv. Janů a pak kousek tramvají, kousek autobusem, kousek pěšky. Na samém počátku je trochu zmátla výluka tramvaje č. 1, což mělo za důsledek, že plánovaný třetí kousek cesty (ten co se měl jít pěšky) začal o jeden Read more…

Světové dny mládeže – Madrid 2011

Opět po třech letech svolal Svatý otec ke společnému prožití prázdnin v jednom ze světových velkoměst. Společně s početným zástupem františkánské mládeže vyrazilo i několik členů naší farnosti směr Madrid. Cíl: Světové dny mládeže se Svatým Otcem. Nespočet zážitků, nová přátelství, problémy i obtíže, to vše přinesla naše pouť po Evropě. Druhou srpnovou neděli v podvečer vyjely Read more…

Prázdniny společenství rodin na Cvilíně

Ve dnech 14. – 21. 8. proběhlo jako každý rok setkání rodin s dětmi na Cvilíně. Letos se sešlo téměř 40 lidí. Na programu byly výlety do okolí, společné chvíle u večerního táborového ohně, opékání špekáčků, stezka odvahy, rozhovory na které během roku v kavárně není tolik času, společné sledování filmu „Vzepřít se obrům“, který navodil Read more…

Archandělé opět na štítu Lorety

Již dlouhou dobu průčelí naší brněnské Lorety bylo jaksi neúplné. K bohaté výzdobě nižších pater scházelo završení, které od postavení Lorety Mořicem Grimmem v letech 1723-1726 tvořila trojice archandělů. Jenže zub času se dokáže zakousnout i do toho nejtvrdšího kamene, a tak roku 1995 archandělé již nemohli zůstat na svém místě, neboť váha jejich kamenných těl Read more…

Sochy archandělů se vracejí na Loretu

V pátek 26. srpna 2011 byly přivezeny kopie soch archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. V sobotu 27. srpna 2011 budou sochy instalovány zpět na průčelí Lorety. Kopie byly vytesány akad. sochařem Václavem Fidrichem z božanovského pískovce. Originály soch byly sneseny v roce 1995 z důvodu jejich havarijního stavu.