Svátost nemocných

Svátost nemocných Uděluje se jednotlivě kdykoli na požádání v kostele. Je možno dohodnout se osobně v zakristii kostele či telefonicky na farním úřadě. Přijetí svátosti nemocných (event. dalších svátostí) v nemocnici se dojednává s nemocničním kaplanem P. Leo Zerhauem na tel. čísle 602 582 459. Společné udělování svátosti nemocných se koná vždy v adventní a v postní době. Není třeba se Read more…

Církevní sňatek

Církevní sňatek Mít církevní sňatek, znamená mít ho v kostele. Pro nás věřící není kostel jen významnou budovou, která má uvnitř zvláštní, neopakovatelnou atmosféru. Pro nás je to místo setkávání s Bohem, ve kterého věříme. Jsme přesvědčeni, že i manželství je projevem jeho moudrosti. Vždyť už na začátku Bible, (1 Moj. 2,18), čteme: Read more…

Biřmování

Biřmování Svátost křesťanské dospělosti se přijímá nejdříve po dovršení 15 let. Příprava probíhá ve školním roce zhruba rok. Příprava není omezena pouze na vlastní farníky.

První svaté přijímání dětí

Příprava dětí společně s některým z rodičů či jiným dospělým začíná vždy po Velikonocích a je řádně ohlášena v ohláškách v kostele. K přípravě je možno přijmout pouze děti navštěvují vyučování náboženství v naší farnosti a jsou minimálně ve třetí třídě ZŠ.

Křest dospělých

Křest dospělých Katechumenát (příprava žadatelů o křest) začíná vždy se začátkem nového školního roku a trvá zhruba jeden a půl roku (do dalších Velikonoc). Jednotlivá setkání bývají během školního roku na faře jednou za týden či za čtrnáct dní. Katechumenát není omezen pouze na vlastní farníky. K přípravě je nutno se přihlásit na faře či v kostele Read more…

Křest dětí

Křest dětí Uděluje se ve vlastní farnosti. Ta je dána místem trvalého bydliště či prokazatelnou pravidelnou účastí na bohoslužbách. Ke křtu v jiné farnosti je třeba mít písemný souhlas vlastního duchovního správce. Křtí se dle dohody.Před křtem se požaduje příprava rodičů. Křest a přípravu je nutno vždy dohodnout předem alespoň telefonicky či osobně na Read more…

Kancelář

Úřední hodiny Pondělí: 9:00 – 12:00 Středa: 12:00 – 16:00 Ostatní dny po domluvě: tel.: 542 215 600 Kontakt Římskokatolická farnost u kostela sv. Janů Minoritská 469/1 602 00 Brno-střed IČO: 65353081 e-mail: [email protected] tel: 542 215 600 bankovní spojení: 1341639309 / 0800 (Česká spořitelna a.s.) Kde nás najdete Seznam ulic farnosti Benešova Bratislavská sudá č. 2-34 Cejl mimo Read more…