Brněnská skupinka M. I.

Brněnská skupinka Rytířstva Neposkvrněné se setkává každou druhou středu v měsíci.

Běžný program:

  • 15.00 – korunka k Božímu milosrdenství (kostel)
  • 15.30 – mše svatá (+ pobožnost k uctění sv. Maxmiliána Kolbeho)
  • 16.30 – setkání v prostorách kláštera
  • 17.45 – zakončení

Kontakt: [email protected]

Co je Rytířstvo Neposkvrněné?

Rytířstvo Neposkvrněné (latinsky Militia Immaculatae, zkratka M. I.) je celosvětové mariánské evangelizační hnutí založené sv. Maxmiliánem M. Kolbem roku 1917.

Rytířstvo Neposkvrněné usiluje o šíření Ježíšova království skrze Neposkvrněnou Pannu Marii. Rytíři a rytířky Neposkvrněné skrze vlastní úplné odevzdání se do rukou Matky Boží usilují v první řadě o vlastní obrácení a pak o obrácení ostatních hříšníků, zvláště odpadlíků od víry a těch, kteří ještě neznají Ježíše Krista.

Odevzdání se Panně Marii v M. I. nekončí u Panny Marie, ale směřuje ke Kristu. Je to ve skutečnosti zasvěcení se Ježíši. Mottem M. I. je „Vést každého člověka skrze Pannu Marii k Božskému Srdci Pána Ježíše“.

Vstupem do M. I. se členové rozhodují stát ochotnými nástroji Panny Marie, která sama je věrná Služebnice Páně a dokonalý nástroj Boží. Vstupem do M. I. se členové připojují k mateřskému poslání Panny Marie pro záchranu a posvěcení všech duší.

M. I. užívá modlitbu jako hlavní zbraň v duchovním boji. Sv. Maxmilián připojuje k odevzdání se Panně Marii silný misionářský rozměr, a proto se také angažuje v apoštolském působení v celé společnosti, a to buď jednotlivě, nebo ve skupinách. V České republice je projevem tohoto misijního úsilí také časopis Immaculata, který vydává Národní centrum Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie pod patronátem Řádu minoritů v ČR.

Více se dozvíte na webu Rytířstva Neposkvrněné.Poslední příspěvky:

Únorové setkání 2014
Prosincové setkání skupinky Rytířstva Neposkvrněné
Listopadové setkání
Říjnové setkání
Setkání M. I. – září 2013
Přijmout smysl života
Rytíři Panny Marie Neposkvrněné putovali do Křtin
Ostatky sv. Maxmiliána Marie Kolbeho v České republice